CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP CHÚC TẾT VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ MÁY Ô TÔ ĐỒNG VÀNG 1

Chiều ngày 15/2 tức ngày 8 Tết Bính Thân 2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP tới chúc Tết và làm việc với Nhà máy ô tô Đồng Vàng 1. 

Tới Chúc Tết và làm việc tại Nhà máy ô tô Đồng Vàng 1, Chủ tịch HĐQT biểu dương những cố gắng của CBCNV trong năm 2015. Chủ tịch cũng yêu cầu trong năm 2016, CBCNV Nhà máy cần nỗ lực hơn nữa vào việc tập trung sản xuất những sản phẩm mới, chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, Chủ tịch đề nghị Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cần tập trung vào công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; tăng cường hỗ trợ hơn nữa để Nhà máy nâng cao năng lực sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị trường ô tô trong nước.Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm việc với lãnh đạo và cán bộ quản lý Nhà máyChủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Nga kiểm tra dây chuyền sản xuất, lắp ráp xe của Nhà máy

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT