Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

Mô tả công việc:Phối hợp với các bộ phận có liên quan để biên soạn giáo trình sản phẩmĐào tạo kiến thức về sản phẩm ôtô trong nội bộ VinamotorĐào tạo kiến thức về sản phẩm ôtô, quy trình bán...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng (Field sale)Số lượng: 06.1. Mô tả công việc: + Hỗ trợ hoạt động bán hàng đối với Đại lý.+ Kiểm soát việc thực hiện các chính sách bán hàng của hệ thống...

GALLERY