BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM - CTCP

Ngày 2/7/2024, tại Văn phòng Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam, HĐQT, ban Tổng giám đốc tổ chức công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Trung Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Vietfracht đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 1/7/2024.

Theo đó, ông Bùi Trung Kiên có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp trước Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT, HĐQT khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Ông Đặng Hải Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty trao Quyết định

và chúc mừng ông Bùi Trung Kiên

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT