Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam – CTCP

Ngày 23/5/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam – CTCP (Vinamotor) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tại Đại hội, Ban điều hành đã báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Đại hội cổ đông năm 2024 cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024-2029. Kết quả ông Quách Minh Cường tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Đình Thái được bầu làm trưởng Ban kiểm soát.

Kết thúc đại hội, 100% cổ đông tán thành thông qua các Tờ trình và Nghị quyết Đại hội.

Tổng Giám đốc Đặng Hải Châu tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT