Bổ nhiệm kế toán trưởng Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam – CTCP

Ngày 1/4/2024, tại Văn phòng Tổng công ty tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Lan Nhung đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam – CTCP kể từ ngày 1/4/2024 thay cho ông Vũ Quốc Việt.

Theo đó, bà Trần Thị Lan Nhung có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định, quy chế của Tổng công ty; có trách nhiệm báo cáo trực tiếp Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Ông Đặng Hải Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Lan Nhung

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT