Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 -2028

Trong 02 ngày 31/7/2023 – 01/8/2023, tại Hà Nội Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự Đại hội có đồng chí Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Đặng Hải Châu, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam và 80 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đoàn viên, người lao động.

Đoàn Chủ tịch

Theo báo cáo, trong 5 năm vừa qua, tình hình kinh tế đất nước, của Ngành GTVT gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cơ sở đã cố gắng, chủ động bám sát kế hoạch SXKD, tham gia cùng cơ quan chuyên môn đồng cấp tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định SXKD; Công đoàn làm tốt vai trò đại diện cho người lao động trong doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tuyên truyền vận động CBNV chấp hành đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, Công đoàn chủ động tham gia vào quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn của các đơn vị.

Đ/c Đặng Hải Châu, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội đồng chí Đặng Hải Châu, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chấp hành Công đoàn khóa V nhiệm kỳ 2018 – 2023, đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 vừa qua Công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, động viên chăm lo tốt cho đời sống cán bộ, đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên đồng chí Đặng Hải Châu cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban chấp hành công đoàn cần phát huy tốt hơn nữa kết quả đã đạt được; tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh việc kết nạp các tổ chức Công đoàn khác tham gia; làm tốt vai trò đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; đẩy mạnh phòng trào văn hóa – thể dục thể thao trong công nhân viên lao động; phối hợp chặt chẽ với Công đoàn GTVT Việt Nam phổ biến các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới hoạt động công đoàn. Cũng tại Đại hội, đồng chí Đặng Hải Châu gửi lời cảm ơn Ban thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời đối với Công đoàn Tổng công ty.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 đồng chí với khẩu hiệu hành động:  “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển vì quyền, lợi ích của đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”, trong đó với mục tiêu là “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đoàn viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực SXKD; xây dựng và giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên và các hoạt động xã hội, tổ chức; phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan”.
          Cũng tại Đại hội đã bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN,Chủ tịch Công đoàn GTVT

Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam ghi nhận những thành tích của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Công đoàn Tổng Công ty cần tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy các cấp trên cơ sở định hướng của Công đoàn GTVT Việt Nam; chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thiết thực, hiệu quả gắn với đặc thù hoạt động của Tổng Công ty….

Đồng chí Phạm Hoài Phương và Đặng Hải Châu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT