VINAMOTOR TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Sáng ngày 26/6/2019, tại Hội trường Tổng Công ty công nghiệp ôtô Việt Nam-CTCP (Vinamotor), số 151 Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tới dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể các quý vị cổ đông đại diện cho 87.594.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

dai-hoi-co-dong-vinamotor

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo tại Đại hội ông Bùi Văn Dũng – Q.Tổng giám đốc Tổng Công ty cho biết: Năm 2018 trong bối cảnh xe thương mại gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô, áp lực cạnh tranh gay gắt từ đối thủ nhằm giải quyết hàng tồn Euro 2 được sản xuất từ những năm trước.

Trước tình hình đó tháng 7/2018 Ban lãnh đạo của Vinamotor đã nghiên cứu và cho ra mắt 2 dòng xe tải Euro 4 Vinamotor Cabstar NS200 và NS350, đây là 2 dòng sản phẩm trong phân khúc xe tải nhẹ thuận tiện và linh hoạt di chuyển trong đô thị, tuy nhiên sản phẩm mới của Vinamotor vẫn còn mới mẻ nên hoạt động kinh doanh của Viamotor sẽ cần thêm thời gian để khẳng định được chất lượng và chỗ đứng trên thị trường. Trên cơ sở khắc phục các khó khăn, CBCNV Tổng công ty đã đoàn kết, thống nhất cùng Ban Lãnh đạo đề ra các giải pháp tích cực và sát thực nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018.

dai-hoi-co-dong-vinamotor

Ông Bùi Văn Dũng – Q. Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2018  

Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty là khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh để đạt được mục tiêu đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Đại hội đã thông qua và 100% thống nhất các nội dung: Kết quả kinh doanh năm 2018; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Bổ sung và cập nhật ngành nghề kinh doanh của Vinamotor; …

Cũng trong Đại hội lần này, Vinamotor đã thông qua và bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Hội đồng quản trị mới gồm: Ông Bùi Trung Kiên; Ông Bùi Văn Dũng; Ông Nguyễn Năng Tuyến. Ban Kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Tú Quyên; Bà Nguyễn Thị Hiền; Bà Cao Thanh Hương.

DAI-HOI-CO-DONG-VINAMOTOR

Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội

dai-hoi-co-dong-vinamotor

Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội

Ngay sau đó, HĐQT, Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và bầu Ông Bùi Trung Kiên làm Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Tú Quyên làm Trưởng Ban kiểm soát.

Với những quyết định về phương hướng hoạt động và nhân sự Vinamotor tin tưởng sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tổng công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra.

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT