Thông tin cổ đông

VINAMOTOR TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Sáng ngày 26/6/2019, tại Hội trường Tổng Công ty công nghiệp ôtô Việt Nam-CTCP (Vinamotor), số 151 Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

GALLERY