Hotline hỗ trợ: 0961162255

Sản phẩm

ĐIỂM NỔI BẬT

Hung Phat Trading and Investment Co.,.JSC

Hung Phat Trading and Investment Co.,.JSC

Nam Ga Ha Long Urban Area - Hung Thang Ward - Ha Long City - Quang Ninh Province

Mr. Son - 0911.888.818

https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Nam%20Ga%20H%E1%BA%A1%20Long%20-%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20Th%E1%BA%AFng%20-%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A1%20Long%20-%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh&key=AIzaSyAO7I0tNCHQwLVlPktNfAH9uC_ZBUkMFV0

Chưa nhập mô tả về bản vẽ
Chưa có nội dung download

Sản phẩm khác

Gọi ngay Hotline
096 116 2255