Hotline hỗ trợ: 0961162255

Sản phẩm

ĐIỂM NỔI BẬT

Công ty TNHH Hoàng Khánh Phát

Công ty TNHH Hoàng Khánh Phát

Khu CN Tâm Thắng - Huyện Cư Jut, Tỉnh Đăk Nông

Ms. Dương - 0915.249.229

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d11012.796402656664!2d107.91322436089114!3d12.60783590910365!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31721908f1e8f5a3%3A0x7266a2e572d6c660!2zVMOibSBUaOG6r25nLCBUcC4gQnXDtG4gTWEgVGh14buZdCwgxJDEg2sgTsO0bmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1571126092405!5m2!1svi!2s

Chưa nhập mô tả về bản vẽ
Chưa có nội dung download

Sản phẩm khác

Gọi ngay Hotline
096 116 2255