Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH ( FIELD SALE )

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bán hàng (Field sale)Số lượng: 06.1. Mô tả công việc: + Hỗ trợ hoạt động bán hàng đối với Đại lý.+ Kiểm soát việc thực hiện các chính sách bán hàng của hệ thống...

GALLERY