VINAMOTOR CÔNG BỐ ĐIỂM THU HỒI ÔTÔ THẢI BỎ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2015/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 01/01/2019 – Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam - CTCP (Vinamotor) chính thức thông báo thiết lập điểm thu hồi ôtô thải bỏ theo Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Theo đó, từ ngày 01/01/2019, khách hàng trên toàn quốc hiện đang sử dụng xe Vinamotor được sản xuất tại Nhà máy ôtô Đồng Vàng có trách nhiệm mang ôtô đã hết thời hạn sử dụng hoặc được thải bỏ sau quá trình sử dụng đến điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của Vinamotor để được thu hồi và xử lý nhằm bảo vệ môi trường. Dưới đây là thông tin cụ thể về điểm thu hồi:

– Tên điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ: Điểm thu hồi ôtô Vinamotor

– Địa chỉ điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ:

          Nhà máy ôtô Đồng Vàng

          Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

          Số điện thoại: 0868 955 988

– Thời gian bắt đầu hoạt động thu hồi: Từ ngày 01/01/2019

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ với Điểm thu hồi nhà máy ôtô Đồng Vàng theo số điện thoại 0868 955 988.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT