Tin tức

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM CHÚC MỪNG LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 2016

Chiều ngày 10/10/2016, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam đã đến chúc mừng Lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam...

Chiều ngày 15/2 tức ngày 8 Tết Bính Thân 2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP tới chúc Tết và làm việc với...

Sáng ngày 2/2/2016 tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tới...

On December 12th 2015, Vietnam motors industry cooperation – Joint Stock Company’s Trade Union held a midterm 2013 – 2018 Preliminary meeting in Kien Giang. In the meeting, there were the honor attendances of  Mr. Nguyen Van Tuc - Member...

GALLERY