Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ôtô số 8