Công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải ôtô số 8