Thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng đại lý giới thiệu và bán sản phẩm xe ôtô của Vinamotor