Danh hiệu đạt đượcVinamotor đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Ngày 21-9-2006 , tại Hà Nội, Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor) kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Trong 10 năm qua, tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh của Vinamotor tăng nhanh, đưa nguồn tài sản ban đầu từ 115 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Các sản phẩm ô tô khách, ô tô buýt, ô tô tải của Vinamotor có sức cạnh tranh cao, chiếm đến 60% thị phần trong nước, và đã xuất khẩu sang Nam Mỹ.